Panovníci Starověkého Egypta                                                           

1. dynastie
(2920 - 2770 př. Kr.)

  • Meni
  • Aha
  • Džej
  • Wadži
  • Den
  • Andžejb
  • Semerchet
  • Kaa

 

Meni

Snad sjednotitel Horního a Dolního Egypta a jeho první král. Pravděpodobně totožný s králem Aha. Kdy k tomuto sjednocení došlo zůstává předmětem zkoumání. Většina archeologů se přiklání k datu okolo roku 3000 př. n. l. Někteří jej však posouvají dále do minulosti. Nejdále pak J. F. Champollion - 5867 př. n. l. Meni pak údajně založil nové hlavní město Mennofer (Memfis). Sami Egypťané ho pokládali za prvního člověka, který vystřídal vládu bohů v Egyptě. Údajně zemřel v Nilu, když ho rozsápal hroch.

Aha
zakladatel Memfidy, faraón - bojovník, budování centralistické moci a vlády

Aha znamená bojovník, dobyvatel, podle dostupných pramenů podnikl vojenské tažení do Núbie a upevnil tak jižní hranice Egypta. Panovník 1. dynastie. Druhý velký faraón sjednocené země se proslavil na dlouhé časy činem, který se vepsal do dějin - založením Memphisu (egyptsky Mennoferu), pozdějšího hlavního města Egypta a jednoho z největších a nejvýznamnějších měst všech dob, kde podle náboženství sídlil bůh Ptah. Bohužel v Arabských dobách byl Memphis celý zbourán a na jeho místě postavena Káhira. Ještě dnes některé mešity, na jejichž stavbu byly použity kameny ze zbořeného města, připomínají zašlou slávu Memphidy. Zbylo jen pár soch a základů.

Čas plynul a na egyptský trůn usedali poměrně nevýznamní králové - Džer, Vedžo, Den, Semerchet, Kaa, kteří se snažili především o upevnění síly jak své, tak celého Egypta vůči zbytku světa. Jsou dochovány písemnosti, které dokládají několik vojenských tažení po celém okolí Egypta, ale i to, že Egypt, stále ještě vnitřně silně nejednotný, se na konci 1. dynastie opět rozpadá na dvě částí, Severní spravovanou z Memphidy a Jižní z města u Abydu (nejspíše Cenej).

Džer

Pravděpodobně druhý král 1. dynastie (někdy po roce 3000 př. n. l.). Jedna z jeho manželek - Merjetneit, se po jeho smrti stala první ženou na egyptském trůně. Jeho hrobka v Sakkáře má vedle pohřební komory šest podzemních a 29 nadzemních místností pro pohřební výbavu. Druhá (symbolická) hrobka se nachází v Ebozevu. Kolem hrobky bylo nalezeno 338 hrobů (některé i s kamennými stélami se jmény) jeho služebných, harémových kněžek a otroků. Většina z nich byla pravděpodobně rituálně zavražděna.

Semerchet (Semsu)

Předposlední král 1. dynastie. Za jeho vlády postihla údajně Egypt katastrofa. O jakou katastrofu se jednalo, bohužel není známo.

Kaa
poslední král 1. dynastie

Byla objevena jeho symbolická hrobka v Ebozevu, která je zároveň poslední hrobkou, kdy byl uplatňován zvyk rituálního usmrcení otroků a králových služebníků po jeho smrti, aby mu sloužili. Jeho skutečná hrobka se nalézá pravděpodobně na Memphidském (Mennoferském) pohřebišti.