Panovníci Starověkého Egypta                                                           

11. dynastie (Egyptská)
(2040 - 1991 př. Kr.)

  • Nebhepetre Mentuhotep I. (2061 - 2010)
  • Mentuhotep II. (2010 - 1998)
  • Mentuhotep III. (1998 - 1991)

 

Mentuhotep I.

Byl prvním panovníkem Střední říše. Vyvedl Egypt z chaosu, který zavládl po pádu Staré říše. Byl stavitelem vyjímečného zádušního chrámu v Dejr al-Bahrí (v místě, které si o půl tisíciletí později vybrala i královna Hatšepsovet pro svůj chrám), který byl součástí jeho skalní hrobky. Byla to dvoupatrová stavba s celkovým množstvím 254 sloupů. Na střeše druhého patra pak byla symbolická pyramida. Před chrámem dal vytvořit rozsáhlý park. Z terasy vedla dlážděná cesta do údolního chrámu u Nilu (zmizel beze stop), která měřila 1200 metrů a široká byla 33 metrů.
 

Mentuhotep II.
jedna koruna, jeden Egypt

Mentuhotep II. - Nebhepetre znovusjednocuje hranice Horní a Dolní říše, hlavním městem Egypta zůstávají Théby. Do doby jeho vlády se datuje opětovné navázání kontaktů s Byblem a několik vojenských tažení do Núbijské oblasti. Je vlastníkem nejstaršího z trojice chrámů v Dejr al-Bahrí.
 

Mentuhotep III. , IV.

Pokračuje stabilizace politické i hospodářské situace Egypta, první výpravy do Puntu ve Střední říši.