Panovníci Starověkého Egypta                                                           

11. dynastie (Thébská)
(2134 - 2040 př. Kr.)
  • Antef I. (2134 - 2118)
  • Antef II. (2118 - 2069)
  • Antef III. (2069 - 2061)
  • Nebhepetre Mentuhotep (2061 - 2010)

 

Antef I.

Původně vládce Vesétu a přijal královský titul, když si podmanil sousední hornoegyptské kraje.

Antef II.

Odolal vojenskému náporu hérakleopolských vládců (9./10. dynastie) a postupně ovládl celý střední a jižní Egypt.

Antef III.

Vládl jen krátce. Jeho syn, kterého měl s královnou Iah, znovu sjednotil Egypt.

Mentuhotep I.

Byl prvním panovníkem Střední říše. Vyvedl Egypt z chaosu, který zavládl po pádu Staré říše. Byl stavitelem vyjímečného zádušního chrámu v Dejr al-Bahrí (v místě, které si o půl tisíciletí později vybrala i královna Hatšepsovet pro svůj chrám), který byl součástí jeho skalní hrobky. Byla to dvoupatrová stavba s celkovým množstvím 254 sloupů. Na střeše druhého patra pak byla symbolická pyramida. Před chrámem dal vytvořit rozsáhlý park. Z terasy vedla dlážděná cesta do údolního chrámu u Nilu (zmizel beze stop), která měřila 1200 metrů a široká byla 33 metrů.