Panovníci Starověkého Egypta                                                           

17. dynastie (Thébská dynastie)
(1640 - 1550 př. Kr.)

  • Mnoho nevýznamných králů, z nichž jsou nejznámější:
  • Antef V. (1640 - 1635) ???
  • Sekenenre (1560 - 1555) ???
  • Kamose (1555 - 1550)

 

Sekenre Tao
započal v boji s nadvládou Hyksósů, kde byl v bitvě zabit

Tento thébský vládce, jenž vládl uzemí (jako všichni ze 17. dynastie) mezi Abydem a Elefantinou, používal plnou královskou titulaturu a organizoval odpor proti Hyksósům. Došlo k prvnímu střetnutí, při němž byl tento panovník zabit. Jeho mumie se nalezla s několika velkými zraněními na hlavě. Hyksósové Egyťany jistě zatlačili, ale neporazili, neboť hnutí nezaniklo, ale naopak se začalo šířit. O Sekenreových vlastnostech svědčí i jeho přídomek Tao - statečný. Jeho žena se nazývala Ahhotep a její hrob se nachází v Dra Abú en-Naga (oblast patřící thébské nekropoli).

Kamose
syn Sekenrea Taa

Král Kamose svolal radu do svého paláce. S hořkostí tehdy konstatoval, že jeden mocný je na severu (Hyksós) a druhý na jihu (Núbie). Naštěstí jih pod Kamosovou vládou prosperoval. Přesto dvořané Kamosemu radili opatrnost. Prvním bodem Kamosova útoku bylo zkoncování s kolaboranty Hyksósů, a to s jistým Tetim jenž sídlil na jihu. Útok byl úspěšný a nepřítel se podrobil. Kamose postupoval na sever a podařilo se mu dobít strategický bod Hyksósů Nefrusi. Nepřítel se musel ztahovat směrem k Avarisu - hlavní základně. Tehdy se Kamosovým vojákům podařilo zadržet (zabít) posla, jenž mířil do Núbie a jenž nesl vzkaz. Núbije tedy nebyla spokojená z novou nezávislostí a ještě zrazovala Egypt. Naštěstí Elefantina zůstala Kamosemu věrná a držela nepřítele za hranicemi. Núbijské jednotky nebyly buď vyslány, nebo neprošly, a tak se koalice nekonala. Kamose pak táhl na Dolní Núbii a znovu se zmocil pevnosti Buhén. Než stačil Kamos dokončit své dílo tak předčasně umřel.