Panovníci Starověkého Egypta                                                           

2. dynastie
(2770 - 2649 př. Kr.)

  • Hotepsechemvej
  • Raneb
  • Ninecer
  • Peribsen
  • Chasechemvej

 

Peribsen
král boha Sutecha

Faraón, jemuž se připisuje zásluha zvyšování důležitosti slunečního boha Ra a především systematické pustošení hrobek v Abydu a Sakkáře. Dodnes nejsou známy příčiny, které jej vedly ke změně jména z Horova na Sutechovo.

Chasechemuej
znovusjednotitel Egypta

Vládne ve stejné době, jako Peribsen, ale jeho moc je omezena především na Horní Egypt, postupně však jeho moc roste a obnovuje jednotu Egypta a politicky jej stabiluzuje. Expedice do centra Núbie. Je pohřben v Abydu.