Panovníci Starověkého Egypta                                                           

20. dynastie
(1196 - 1070 př. Kr.)
  • Setnacht (1196 - 1194)
  • Ramesse III. (1194 - 1163)
  • Ramesse IV. (1163 - 1156)
  • Ramesse V. (1156 - 1151)
  • Ramesse VI. (1151 - 1143)
  • Ramesse VII. (1143 - 1136)
  • Ramesse VIII. (1136 - 1131)
  • Ramesse IX. (1131 - 1112)
  • Ramesse X. (1112 - 1100)
  • Ramesse XI. (1100 - 1070)

 

Setnachte
Egypt bojuje mezi sebou

Počátek 20. dynastie je ve znamení občanských válek, které se však s největší pravděpodobností omezovaly na úzkou úřednickou vrstu. V této době se již vysoké úřady dědily a jejich vykonavatelé byli hladoví po stále větší moci. Až ve druhém roce vlády Setnachte situaci uklidňuje, vyhání Libyjce z delty a znovuobnovuje pořádek v zemi. Setnachte si také přivlasnil hrobku královny Tvosret postavenou v Údolí králů.

Ramesse III.
faraón hoden toho jména

Poslední z velkých králů Nové říše přijal stejnou titulaturu jako Ramesse II. a všemožně se jej snažil napodobit, jak zahraniční i domácí politikou, tak stavební činnosti. Jeho zádušní chrám v Medínat Hábú je téměř totožný s Ramessem. Díky vojenským tažením se mu ještě podařilo udržet celistvost země. Na konci jeho vlády čelil povstání, které zorganizovala jedna z jeho manželek, Teja, která se pokusila po zdařeném atentátu na Ramesse III. dosadit na trůn svého syna. To se ji však nepodařilo.
 

Ramesse IV.
postupný úpadek velikosti Egypta

I přes povstání a atentát na jeho otce se Ramesse IV. podařilo nakonec udržet moc ve svých rukou a potresta otcovy vrahy. Opřel se při tom ve velké míře o Amonovo kněžstvo, kterému za to přislíbil a později také daroval velký majetek. Vydal také množství nařízení, které silně kněžstvo zvýhodňovaly a to postupně začíná přebírat politickou moc ve státě.

Egypt začíná postupně upadat. Jednak důsledkem velkého rozvoje těžby železa v Asii, kdy se postupně egyptské měděné doly stávají nepotřebnými, jednak tím, že karnacký velekněz se již defakto chová jako vládce Horního Egypta. Za vlády Ramesse IX. začíná rozsáhlé vylupování královských hrobek a Egypt se zmítá ve velkých hospodářských i politických problémech. Kněžské úřady se postupně stávají dědičnými a ani poslednímu vládci 20. dynastie - Ramesse XI., se nepodařilo odvrátit hrozící katastrofu a kolem roku 1070 př. Kr. končí období Nové říše. Egypt ztratil Palestinu i Núbii a rozdělil se opět na dvě části.