Panovníci Starověkého Egypta                                                           

21. dynastie
(1070 - 945 př. Kr.)

  • Smendés (1070 - 1044)
  • Amenmesse (1044 - 1040)
  • Pasbachaenniut I. (1040 - 992)
  • Amenemope (993 - 984)
  • Osorkon I. (984 - 978)
  • Siamon (978 - 959)
  • Pasbachaenniut II. (959 - 945)

 

Pasbachaennuit I.

Vládl pouze Dolnímu Egyptu, zatímco Hornímu vládl Pajaanch. Pasbachaennuitova hrobka byla, po Tutanchamonově, druhou nalezenou nevykradenou hrobkou. Její výbava je však poněkud ve stínu pokladů z hrobky Tutanchamonovy. Nálezci hrobky však nestihla, narozdíl od objevitelů Tutanchamonova hrobu, žádná kletba faraónů.

Osorkon I.

Oženil se z dcerou Pasbachenniuta II., který byl možná totožný se stejnojmenným Amonovým veleknězem. Zasahoval vojensky v Palestině. Dary, které daroval chrámům se odhadují na 1 tunu drahých kovů.

Siamon

Tento panovník Dolního Egypta válčil v Palestině jako spojenec izraelského krále Šalamouna, za něhož provdal svou dceru. Jde o první doklad diplomatického sňatku egyptské princezny do zahraničí. Jeho formální suverenita byla uznávaná i ve Vesétu. Za jeho vlády byly mumie z důvodů loupeží v královskách hrobech přemístěny do tajné skrýše. Jeho stavební činnost je doložena v Tanidě, Piramesse, Onu a Mennoferu.