Panovníci Starověkého Egypta                                                           

22. dynastie
(945 - 712 př. Kr.)

  • Šešonk I. (945 - 924)
  • Osorkon II. (924 - 909)
  • Takelot I. (909 - ???)
  • Šešonk II. (??? - 883)
  • Osorkon III. (883 - 855)
  • Takelot II. (860 - 835)
  • Šešonk III. (835 - 783)
  • Pemaj (783 - 773)
  • Šešonk V. (773 - 735)
  • Osorkon V. (735 - 712)

 

 

Sheshonk
jednota Egypta znovuobnovena

Zakladatel 22. dynastie - Šešonk I., náčelník libyjských kmenů usazených a domestikovaných v egyptské deltě, převzal kolem roku 945 př. Kr. vcelku hladce moc po vymřelé 21. dynastii. Využívá vymření rodu Amonových kněží a dosazuje na místo velekněze Amona, svého syna. Ekonomika země se pomalu vzpamatovává a Egypt je načas znovu jednotný a hospodářsky prosperující. Jeho nástupci budují podobnou politiku jako on - a sice dosazování svých nejbližších příbuzných do vysokých státních a kněžskýh funkcí a výhodné sňatky a dcerami (syny) významných a mocných Egypťanů. Státní správu převádí do Tanidy. Podařlo se mu také podniknout několik vojenských tažení do Palestiny a Núbie a počal s velkou dostavbou Amonova chrámu v Karnaku - největší od dob Ramesse II.

Osorkon II.
Egypt se navrací k bohům

Osorkon byl patrně posledním vládcem 22. dynastie, který se ještě pokusil Egypt opět postavit na nohy. Avšak i přesto, že byl Amonův velekněz jeho strýcem, postavil se proti němu a dokonce se v Thébách prohlásil faraónem. Jednota Egypta pomalu končila a země se definitivně rozdělila na několi na sobě nezávislých států. Každý z nich hlásal právo na egyptskou korunu.

Za dob vlád Takelota II. a Šešonka II. sice ještě Egypt vystupuje jako jednotný stát, avšak jen formálně. I přesto je ekonomika země na dobré úrovni.

Za vlády Takelota III., dalšího z vládců 22. dynastie, dochází k úplného osamostatnění Thébské větve a za vlády Šešonka III. dokonce jeho bratr zakládá jinou větev egyptských vládců - 23. dynastii, která vládne současně s dynastií 25., která drží ve stejném období moc v Thébách.