Panovníci Starověkého Egypta                                                           

24. dynastie (Sais)
(724 - 712 př. Kr.)
  • Tefnachte (724 - 717)
  • Bakenrenef (717 - 712)

 

Tefnacht (Šepsesre)

Zkladatel 24. dynastie Libyjského původu. Později rozšíříil svou moc až do středního Egypta. Získal vládu nad Hermopolí, Hérákleopolí a Mennoferem. Jeho expanze narazila na odpor núbijského vládce Pijeho, který ho přinutil stáhnout se zpátky. Přijal královský titul a vládl spolu s panovníky 22. a 23. dynastie.

Bekenrinef

Poslední král 24. dynastie. Byl zajat v bitvě s Núbijci a zaživa upálen, čímž začala 60-ti letá nadvláda Núbijských králů, vystřídaná krutovládou Asýřanů.