Panovníci Starověkého Egypta                                                           

29. dynastie
(399- 380 př. Kr.)

  • Nefaarudž I. (399 - 393)
  • Hakor (393 - 380)

 

Nefaarud I.

Králem se stal po úspěšném povstání krále Amenardise. Posílení Egypta před Peršany docílil uzavřením spojenecké smlouvy se Spartou.

Hakor

Hakorovo úsilí směřovalo zejména do posílení obrany Egypta před Peršany, jejichž nadvlády se Egypt zbavil roku 404 př. n. l. a kteří si stále kladli na Egypt nároky. Posílil vojsko, stavěl velkou pevnostní zeď kolem severovýchodní hranice a především podnikal diplomatické kroky s okolními zeměmi. Uzavřel smlouvy s řeckou Kyrénií v severní Africe, s Kyprem, s Athénami, s maloasijskými Pisidy a dalšími. Roku 385 př. n. l. skutečně zaútočili na Egypt Peršané. Jejich útok však odrazil a perská vojska zatlačil až k hranicím Sýrie.