Panovníci Starověkého Egypta                                                           

30. dynastie
(380 - 343 př. Kr.)

  • Nechtnebef I. (380 - 362)
  • Džedhor (365 - 360)
  • Nechtnebef II. (360 - 343)

 

Nechtnebef

Zakladatel poslední egyptské dynastie. Moci se ujal vojenskou vzpourou proti králi Nefaarudovi II. Proslavil se zejména jako úspěšný obránce egyptské samostatnosti před Peršany, kteří si po ztrátě své nadvlády v Egyptě dělali stále nároky na zemi kolem Nilu.

Džedhor
syn Nechtnebefa

Nastoupil na trůn po nějaké době spoluvlády se svým otcem. Podporoval nepokoje v Persii a pokusil se toho využít. Najmul si početné žojdnéřské vojsko (peníze záskal zdaněním chrámových majetků, což se kněžím rozhodně nezamlouvalo). Vytáhl dobýt Sýrii a svého bratra ustanovil správcem země za jeho nepřítomnosti. Ten z pomocí kněží a vojska dosadil na trůn svého syna Nachthareheba. Džedhor pak uprchl do perské říše.