Panovníci Starověkého Egypta                                                           

31. dynastie (Perská nadvláda)
(343 - 332 př. Kr.)

  • Artaxerxes III. (343 - 338)
  • Arses (338 - 336)
  • Dareios III. (335 - 332)

 

Artaxerxes III.

Panovník se vydal v zimě roku 343-342 v čele armády, která čítala 300 000 mužů, a flotilou 300 lodí dobýt Egypt. Jeho armáda byla čtyřikrát početnější než Egyptaská. Díky současnému útoku na několika místech delty a možná i v důsledku zrady části řeckých žoldnéřů prolomila perská armáda obranná zařízení v Pelúsiu. Byla dobyta delta a Mennofer. Panovník uprchl do Egypta, kde se pokoušel shromáždit poslední síly. Druhá perská ofenzíva zničila tento odpor a zahnala faraona do Núbie. Jeho osud od té doby není znám. Artaxerxes nechal zkonfiskovat poklady egyptských chrámů, včetně náčiní. Po návratu z Egypta byl otráven.