Panovníci Starověkého Egypta                                                           

6. dynastie
(2323 - 2150 př. Kr.)
  • Teti (2323 - 2291)
  • Pepi I. (2289 - 2255)
  • Merenre (2255 - 2246)
  • Pepi II. (2246 - 2152)

 

Teti
pokus o znovuobnovení slávy Egypta

Není úplně jasné, proč se změnila právě Tetim královská dynastie, protože o žádných nezvyklých událostech mezi vládou jeho a Venisovou nevíme, jisté však je, že jeho jméno - Ten, jež usmíří obě země, něco naznačuje. Teti se pokouší o znovuobnovení absolutistické moci, kterou v té době již fakticky neměl - velmi silné kněžstvo a bohaté úřednictvo pomalu přebíralo faktickou moc.Teti pravděpodobně zahynul nepřirozeným způsobem. Je to první zmínka o tom, že faraón byl zavražděn, což samo o sobě hovoří o velmi neklidných poměrech v zemi.

Merenre
Memphis se zrodil

Za jeho velmi krátké vlády se s největší pravděpodobností zrodilo jméno hlavního města Mennofer - Memphis. Zemřel ve velmi mladém věku.

Pjopej I. (Pepi I.)
decentralizace moci

Pepi se snaží o zastavení moci jednotlivých provinčních guvernérů výhodnými sňatky s jejich dcerami, avšak ani to nepomáhá k odvrácení postupného úpadku v zemi. Jako první v historii Eygapta jmenuje ještě před svou smrtí koregenta svého syna Merenrea, snad ve snaze zajistit kontinuitu královského rodu, či zabránit rodinným hádkám o trůn. V Nové říši se regentsví stalo běžnou záležitostí, která však ztěžuje orientaci v datech.
 

Pjopej II. (Pepi II.)
faraón, který vládl století

Poslední faraón 6. dynastie a poslední celé Staré říše. V jeho době již provinční vládci oficiálně zastávají jen své zájmy na územích jim svěřených a dokonce si budují vlastní armády na jejich obranu. Jeho velice dlouhá a slabá vláda - trvala snad celých 95 let, byla ke konci poznamenána jak vojenskými rozbroji mezi jednotlivými guvernéry, tak katasrofálně nízkými záplavami několik let po sobě a v důsledku toho velkým hladomorem v zemi. Jeho pyramidový komplex v jižní Sakkáře se stal vzorem pro pyramidy Střední říše.