Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"František Lexa"

 

František LexaPřišel na svět 5. dubna 1876 v Pardubicích v rodině advokáta. Přestože na gymnáziu v Praze Žitné ulici byli jeho oblíbenými učiteli Alois Jirásek a František Drtina, nejvíce ho zaujala matematika, a proto si zvolil učitelskou kombinaci matematika a fyzika. Zájem ho však přivedl i na přednášky z filosofie a psychologie a ze všeobecné fysiologie a psychiatrie na lékařské fakultě. Roku 1899 František Lexa promoval a dva následující roky byl středoškolským učitelem matematiky. Žáci k němu vzhlíželi s obdivem: "Byl přísný, žádal poctivé studium, nenadržoval a měl osobní kouzlo." A nebyli to žáci ledajací, u Lexy studoval Karel Čapek, zakladatel pražského kabaretu Červená sedma Jiří Červený, ale také pozdější komunistický náměstek předsedy vlády a ministr Václav Kopecký.

Lexa však brzy zjistil, že matematika ani fyzika nejsou obory, jimž by chtěl věnovat celý život. R. 1902 si proto rozšířil aprobaci o filosofickou propedeutiku a o rok později dosáhl hodnosti doktora filosofie. Osudovým vykročením směrem k egyptologii byla Lexova habilitační práce, která měla být původně věnována psychologii písma. Při studiu druhů písma se dobral až k hieroglyfům a pak pochopil, že jim nelze porozumět bez důkladného poznání jazyka. Začal se proto egyptštině učit na překladech náboženských textů. Odtud byl jen krůček k zájmu o egyptské náboženství a výsledkem Lexova habilitační práce O poměru ducha, duše a těla u Egypťanů Staré říše přijatá r. 1914. Lexa se tedy s habilitací zdržel o deset let naplněných studiem u předních odborníků, ale zato se stal uznávanou evropskou kapacitou na démotštinu, jednu z vývojových etap egyptského jazyka, i na staroegyptské náboženství. Od r. 1928 byl Lexa řádným profesorem UK v Praze a po r. 1934 představitelem jediného pracoviště, kde se démotština v Evropě vyučovala. Jako pedagog velmi oblíbený, byl k zastižení i na horách, kam vyrážel s rodinou a na svou dobu neobvykle i se stanem. V horách čerpal síly pro dokončení gigantického díla, jímž se měla stát dosud největší mluvnice staroegyptského jazyka. Ačkoliv se často zdálo, že svoji práci již navždy odložil, přesto k cíli postupoval malými, ale pevnými kroky. Dokonce ani německá okupace jej nezastavila a tak monumentální Gramatika démotiky, jejíž 7. svazek vyšel r. 1951, překonala všechny dosud vydané práce a "posadila Lexu na světový egyptologický trůn". Vydal ji po 23 letech příprav ve svých 75 letech a dokonce si ji sám autografoval v precizních hieroglyfech. Podíl na jejím vydání měl i tehdejší ministr informací a bývalý Lexův žák Václav Kopecký.

Ani v tomto věku prof. Lexa neztrácel pracovní elán. Přednášel dál na fakultě, spoluřídil časopis Archiv orientální, který v r. 1929 pomáhal založit, zasloužil se o zřízení Československého egyptologického ústavu UK v Káhiře. Když byl jmenován jeho prvním ředitelem, zavítal v r. 1956 s kulturní delegací podruhé do Egypta. Zahájení vlastních prací ústavu se již Lexa nedočkal

 

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza