Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Giovanni Battista Belzoni"

 

Giovanni Battista BelzoniItalský dobrodruh Giovanni Battista Belzoni se narodil v roce 1778 v Padově. Od dětství se vymykal svou postavou (měřil téměř dva metry) a udivující silou. V šestnácti letech byl nějaký čas v Římě, kde zvažoval dokonce vstup do kláštera, ale po příchodu Napoleona uprchl z Itálie, aby se vyhnul povinnému odvodu.Velice se zajímal o mechaniku a hydrauliku. Nějaký čas cestoval po Evropě a nakonec se usadil v Londýně, kde se nechal zaměstnat jako pouťový silák v zábavním podniku. Protože měl rád toulavý život, cestoval s cirkusem po celé Evropě.V roce 1814 společně se svou manželkou Sarah nalodil na loď, která směřovala na Maltu. Během plavby slyšel vyprávění o Egyptě, nilských záplavách a primitivních zavlažovacích systémech. Byl přesvědčen o tom, že právě on vymyslel hydraulické čerpadlo, které zachrání zemi faraonů a změnil plány. Rozhodl se zamířit do Egypta, kde chtěl svůj vynález nabídnout místokráli Muhammadu Alimu.V Alexandrii se vylodil 9. června 1815, ale první dny pobytu přinesly zklamání. Trápily ho žaludeční problémy, které musel tajit, protože se obával nařčení z nákazy morem. Jakmile ale nevolnosti ustoupili, odcestoval Belzoni do Káhiry. Ale i zde zažil zklamání - nejprve ho zranil ve rvačce turecký voják a potom se setkal s nezájmem Muhammada Aliho o jeho vynález, což byl konec Belzoniho - vynálezce.V Káhiře se setkal se švýcarským badatelem Burckhardtem a s konzuly Drovettim a Saltem. Britský generální konzul Henry Salt měl pro britské muzeum shromažďovat egyptské památky a papyry a Belzoni na něho velmi zapůsobil. Belzoni dokázal vymyslet takové systémy, díky kterým se mohly těžké předměty bez většího úsilí přemísťovat a tak mu Salt nabídl, aby se podílel na vykopávkách.Jeho první (a skutečně kyklopskou) prací bylo přemístění kolosální sochy Ramesse II., která byla nalezena v Ramesseu. Při této příležitosti navštívil hrobky v Údolí králů a ostrov Fílé. Později přejel do Abú Simbelu a podobně jako Buckhardt konstatoval, že vstup je beznadějně zasypán. Sám sobě slíbil, že se co nejdříve vrátí a jako první pronikne do chrámu, kde se možná ukrývají poklady kdysi do něj uložené.Vrátil se do Luxoru, kde pracoval na vykopávkách v thébských chrámech. Odhalil celkem 18 soch se lví hlavou a několik sfing. Díky tomuto úspěchu ho Henry Salt pověřil dalším velkým úkolem - vyproštěním chrámu v Abú Simbelu z písku a tak se po roce Belzoni do Núbie vrátil.Tři týdny trvalo, než se podařilo prokopat otvor dostatečně široký k tomu, aby jím mohl proniknout člověk do ohromujícího chrámu. Belzoniho upoutala rozlehlost podzemních prostor, ale největším překvapením bylo, že byl obklopen nádhernými uměleckými předměty - malbami, reliéfy a kolosálními sochami.Belzoni byl spíše hledačem pokladů než skutečným archeologem, ale patří mu několik prvenství. Objevil vchod do pyramidy faraona Rachefa - jednoho ze stavitelů tří velkých pyramid v Gíze - a objevil také hrobku Sethiho I. (slavného otce slavného faraona Ramesse II.).Psal se říjen roku 1817, když se Belzoni dostal do hrobky Ramesse I. a omámen tímto úspěchem nařídil 16. října feláhům, aby začali kopat nedaleko této hrobky v místech, kde se na úpatí strmého srázu nacházela malá strž. Feláhové byli přesvědčeni, že se Ital mýlí, ale za dva dny si při západu slunce Belzoni všiml, že do skály je vytesán otvor. Ráno feláhové objevili více než pět metrů pod úrovní země vchod a po jeho uvolnění od sutin a kamení se Belzoni vsoukal dovnitř. Ve světle pochodní objevil chodbu dlouhou 10 a širokou 2,5 metru. Zde na něho čekalo první překvapení - i za světla pochodně bylo vidět, že malby na stěnách jsou ve vynikajícím stavu. Na konci chodby objevil schodiště, které ho dovedlo do druhé chodby zdobené reliéfy s hieroglyfy a malbami.Další postup zastavila ale nečekaná překážka. Druhá chodba končila velmi širokou šachtou hlubokou přibližně 10 metrů. Na zemi sice ležely zbytky provazů, které zde kdysi nechali vykradači hrobek, ty se ale při doteku rozpadali na prach. Ital si ale všiml, že na druhé straně šachty je otvor široký přibližně 60 centimetrů a tak druhý den nechal přes šachu položit dlouhý trám a po tomto "mostě" nečekanou překážku zdolal.Když jeho muži rozšířili otvor ve stěně na druhé straně šachty, dostali se do rozlehlé místnosti o rozměrech 9x8 metrů, která byla zdobená mimořádně dobře dochovanými malbami a podpírané čtyřmi sloupy o průměru téměř jeden metr. Z této místnosti (později ji nazval "předsíň") vyrážel Ital na průzkum dalších chodeb, sestupoval po schodištích a prohlížel další místnosti, kterým dával také jména - "síň obrazů" kvůli nádherným kresbám, "síň krásy" podle dokonalých maleb, "tajuplná místnost" podle symbolických postav, "jídelní síň", "Esetina síň" nebo "Ápidova síň", kde byla nalezena nabalzamovaná mumie býka.V ní také nalezl královský sarkofág umístěný ve středu místnosti. Sarkofágová vana byla téměř 3 metry dlouhá a 1 metr široká. Zevnitř i zvenčí byl sarkofág zdoben reliéfními malbami postaviček, které byly vysoké maximálně 5 cm. Víko vany však někdo dříve rozbil a sundal a sarkofág sám byl pochopitelně prázdný.Společně s malířem Alessandrem Riccim pořídil voskové odlitky reliéfní výzdoby Sethiho hrobky, které později vystavoval v Egyptském sále v Londýně. Výstava vzbudila velký ohlas a prchlivý Ital chtěl svůj podíl na nálezech. Proti tomu se ale postavil Henry Salt, který později část svých sbírek prodal za 10 000 liber muzeu v Louvru. Spor mezi Belzonim a Saltem vyvrcholil tím, že bylo Belzonimu odebráno povolení k vykopávkám, přišel o veškeré zdroje příjmů a na podzim roku 1819 musel Egypt opustit.Po návratu do Londýna sepsal dílo "Cesta do Egypta a do Núbie" a kniha se záhy dočkala několika vydání. 27. září 1822 byla replika Sethiho hrobky převezena do Paříže a ve stejný den Champollion oznámil, že rozluštil hieroglyfy. To také umožnilo zjistit jméno vlastníka hrobky, kterou Belzoni objevil.

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza