Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Kurt Heinrich Sethe"

 

Kurt HeinrichNarodil se 30. ledna 1869 v Berlíně. Už jako primán započal soukromně studovat egyptologii u Adolfa Ermanna. Univerzitní studium započal nejprve studiem práv, v zimním semestru roku 1888 oficiálně přestoupil. Promoval roku 1892 prací Aleph prosthetisum, jež Ermann vedl. Mezi lety 1899 - 1903 vyšla Sethova nejvýznamnější gramatická práce o egyptských slovesech. Po odchodu Richarda Pietschmanna (nástupce Heinricha Brugschse ve vedení katedry egyptologie v Göttingenu) se Sethe stal nejprve mimořádným, v roce 1907 pak řádným profesorem egyptologie na universitě v Göttingenu. Roku 1923 byl povolán zpět do Berlína, jako nástupce Adolfa Ermanna. Dva roky před svou smrtí se Sethe, který již od roku 1919 byl korespondujícím členem Bavorské Akademie věd, stal členem Pruské Akademie věd.

Od založení akademické komise pro vydání slovníku egyptského jazyka v roce 1897 náležel Kurt Sethe s Adolfem Ermannem a Hermannem Grapowem k vedoucím hlavám celého projektu, a zůstal s ním svázán až do své smrti. V letech 1904 - 1905 pobýval několik měsíců v Luxoru a Kairu, aby sesbíral a srovnal texty. 27 opisů vzniklých v rámci tohoto pobytu tvoří zvláště cennou základnu archivu textů celého slovníku. Díky této spoluúčasti na tvoření slovníku vznikla Sethova podstatná edice staroegyptských pyramidových textů a jím přepracované svazky "Listiny starého Egypta" (Urkunden des ägytpischen Altertums).

 

Poznámky Setha

Poznámky Kurta Heinricha

 

 

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza