Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Kent Weeks"

 

Kent WeeksOd roku 1993 prováděl profesor Kent Weeks se svým týmem restaurátorské práce v několika hrobkách v Údolí králů. Byla mezi nimi i hrobka, kterou nechal postavit Ramesse II. pro své syny. O existenci této hrobky se zmiňuje již Abbottův papyrus, kde je tato hrobka uváděna pod jménem Cher-en-Achau. Objevuje se také v mapě, kterou nakreslil Ital Belzoni (objevitel hrobky Sethitho I.). V roce 1820 se do hrobky dostal James Burton a prohlásil, že není ničím zajímavá. Ke stejnému závěru došel na počátku 20. století Howard Carter. Oba přehlédli krásné nástěnné malby, které zdobily malou podzemní místnost zavalenou kamením. V únoru 1995 to byl právě Kent Weeks, kdo tuto místnost vyčistil a objevil zasypaný vchod. Po uvolnění vchodu objevil dlouhou chodbu, ze které se vstupovalo do dvaceti pohřebních komor. Když očistil několik nápisů v chodbě, přečetl na nich jména tří z dvaapadesáti synů Ramesse II., kteří byli pohřbeni v této hrobce. Byli to Pareherunemef (účastník bitvy u Kadeše), Amonherchpešef (faraonův nejstarší syn) a Ramesse (generál faraonovi armády). Matkou prvních dvou synů byla velká královská manželka Nefertari, třetí Ramesse byl synem druhé velké královské manželky Esetnofrety.Jak se postupně Weeks propracovával sutinami, zjevila se před ním socha boha Usira - pána temnot. Po obou stranách sochy byly dál dlouhé chodby, ze kterých se opět vstupovalo do dvaceti pohřebních komor. Weeks si uvědomil, že objevil vůbec první rodinnou královskou hrobku, která kdy byla v Egyptě nalezena.Byl to ohromný hrob, který se svým architektonickým pojetím zásadně lišil. Ramesse II. tuto hrobku nechal postavit pro svých dvaapadesát synů, z nichž většina zemřela ještě před ním. Díky předmětům, které nalezl Weeks v hrobce - šperkům, zbytkům dřevěného nábytku, kanopickým skříňkám, fragmentům mumií a keramickým předmětům s nápisy - bylo možno získat další informace o těchto královských dětech.Weeks a jeho spolupracovníci se domnívají, že pod částí hrobky se skrývá další podlaží, kde by mohly být sarkofágy s mumiemi dětí Ramesse II. Nasvědčuje tomu mnohé ...

  • na stropě obou chodeb vedoucích od sochy boha Usira jsou patrné výklenky, za nimiž by mohly být schody (podobně jako v jiných hrobkách)
  •  
  • zbytky sarkofágů, které byly nalezeny v horním podlaží, sem musely být dopraveny odjinud, protože dveře horních místností jsou příliš úzké na to, aby tudy mohly být přineseny sarkofágy bez poškození
To jsou dva největší náznaky, z nichž se dá soudit, že druhé podlaží skutečně může existovat. Než ale začnou další výzkumy, bude to trvat ještě několik let. Je nutné vynosit kameny a sutiny z dosud objevených místností. Podle odhadů budou trvat tyto práce více než deset let, pokud se bude každý rok pracovat pět až šest měsíců.Souběžně s uvolňováním hrobky je třeba provádět důsledné zkoumání předmětů, které byly nalezeny v místnostech a chodbách, laboratorní zkoušky a nejrůznější analýzy. Teprve až bude první podlaží zcela vyprázdněno bude možné přistoupit na zkoumání existence druhého podlaží.

 

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza