Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Pierre Montet"

 

Pierre MontetPierre Montet se narodil roku 1885 ve Villefranchesur-Saône ve Francii. To, že se zajímal o Egypt nebylo nijak překvapující, protože byl synem kotláře, který se podílel na výstavbě Suezského průplavu. Už v jedenácti letech se začal učit hieroglyfickou abecedu, ve dvaceti absolvoval kursy u Victora Loreta, který o několik let dříve objevil zapomenutou hrobku Amenhotepa II. V roce 1910 poprvé navštívil Egypt a pak začal pracovat jako archeolog pro Francouzský ústav v Káhiře. Od té doby pobýval střídavě ve Štrasburku (působil zde jako univerzitní profesor) a v Egyptě, kde každý rok trávil dva až tři měsíce na vykopávkách. V Egyptě měl ale pověst velkého individualisty.V roce 1928 mu byla přidělena částka 22 000 franků na vykopávky starověkého města v Tanidě. O rok později se se svou rodinou usadil v Sán el-Hagaru, těžko dostupné vesnici bez vody a elektřiny a ve spolupráci se svou manželkou Theodorou Castelli zkoumal toto místo vždy tři měsíce v roce.Mezinárodní situace si v roce 1939 vynutila velkou opatrnost. Nebezpečí vypuknutí války narůstalo každým dnem a tak nechal toho roku Montet svoji rodinu v Alsasku. Právě tehdy ale nalezl neporušené hrobky faraonů Nové říše a díky osobní intervenci krále Farúka se mohla celá rodina setkat v roce 1940 v Káhiře a následně pokračovat s výzkumem pohřebiště.Ze všech zapomenutých měst v deltě Nilu se nejvíce památek dochovalo právě v Tanidě. Tanis bylo hlavní město čtrnáctého nomu a od vlády 21. dynastie do nástupu faraon 22. dynastie Šešonka III. (825 - 773 př.n.l.) dokonce hlavním městem celého Egypta. Nacházelo se na pravém břehu východního ramene Nilu a jeho rozvoj začal za faraona Pasbachaenniut I. (faraon 21. dynastie), který zde nechal postavit repliku chrámu v Karnaku.Panovníci 21. a 22. dynastie využívali v Tanidě kameny a sochy z jiných měst delty - například z bývalého hlavního města Hyksósů Avaridy a z velkolepého hlavního města Ramesse II. - Piramesse. Díky tomu se egyptologové nejprve domnívali, že Tanis vznikla na rozvalinách těchto měst. Stavitelé ale používaly také kamenné bloky mnohem staršího data a to zejména sloupy z červené asuánské žuly, které dříve zdobily sloupové síně z dob Staré a Střední říše.Do této "pasti" se chytil i Auguste Mariette, který se domníval na základě nápisů, které zde rozluštil, že Tanis je ve skutečnosti Piramesse. Lepší odhad neměl ani Angličan Flinders Petrie, který zde prováděl vykopávky v roce 1884.V lednu 1931 Firth odjel navštívit rodinu do Anglie, ale krátce po příjezdu do Londýna zemřel a Lauer se stal vedoucím vykopávek v Sakkáře. V roce 1933 nalezl několik chodeb, ve kterých byly od podlahy ke stropu navršeny kamenné nádoby, které zde byly uloženy za Džoserova panování. Celé tři roky trvalo, než se podařilo inventarizovat přibližně 40 000 předmětů, které byly po několik tisíc let ukryty v těchto chodbách.V roce 1939 začínal Montet devátou sezonu vykopávek v Tanidě a pro finanční problémy musel zredukovat tým na nezbytné minimum. Během předchozích sezon Montet vyprostil z písku několik památek, které dokazovaly význam Tanidy, ale v porovnání s nálezy v Horním Egyptě to nebylo nic převratného. Proto se rozhodl zahájit vykopávky na třech místech od sebe navzájem docela vzdálených.Do 22. února se ale žádný větší nález nekonal. Následující den objevila jedna ze skupin šachtu, kterou Montet původně považoval za sýpku. Když po třech dnech byla odstraněna veškerá zemina, narazili feláhové na dlážděnou podlahu, kde nalezli vešebt faraona Šešonka a zejména otvor v podlaze, který signalizoval dřívější návštěvu vykradačů hrobek. Když byl otvor zvětšen, dostal se Montet do labyrintu místností, které byly zdobeny polychromovanými reliéfy, ale jinak byly dlouhou dobu prázdné.Montet se nejdříve domníval, že objevil jednu hrobku, ale ve skutečnosti šlo o tři hrobky, které byly přilepeny jedna na druhou. Postupně se dostal do komor faraonů Takelota a Osorkona. Do konce sezony chybělo šest dní a Montet stále čekal na "velký objev". Ten přišel 17. března, když se dostal do nedotčených komor Pasbachaenniuta I. jehož hrobka byla podobně jako Tutanchamonova zavalena změtí různých předmětů a pohřební výbavy. Podařilo se vyprostit krásný stříbrný sarkofág se sokolí hlavou. Když 20. března přispěchal na místo egyptský král Farúk. zjistil Montet, že sarkofág obsahuje mumii a jedinečné klenoty do té doby neznámého faraona 22. dynastie Šešonka. Práce v této lokalitě byly prodlouženy do 6. dubna, aby se mohlo pokračovat ve výzkumu hrobky Osorkona II. I když výzkum mohl pokračovat v mnoha dalších místnostech, byly vykopávky pro rok 1939 ukončeny. Montet tehdy netušil, že než se do Tanidy v lednu 1940 vrátí, vypukne v Evropě druhá světová válka.Při průzkumech pohřebiště v tomto roce byly nalezeny další poklady - tentokrát faraonů Pasbachaenniuta a Amenemopeho. Nejprve objevil Montet vzácné šperky v hrobce prince Hornachta a poté narazil na čtvrtou místnost se sarkofágem Pasbachaenniuta I. Okolo mumie byly krásné zlaté šperky a v samotném sarkofágu byla stříbrná rakev, ve které byla mumie faraona obložena zlatem. Ostatky tohoto faraona byly ozdobeny šesti náhrdelníky, dvaadvaceti náramky ze zlata, dvaceti návleky na prst a dokonce čtyřiceti prsteny!Tento poklad, který Montet nalezl, mohl být směle srovnáván s pokladem Tutanchamona. Vyčerpaný Montet měl starosti o svou rodinu, která zůstala ve Francii, ale král Farúk se postaral o to, aby všichni příbuzní mohli přicestovat do Egypta a vykopávky tak mohly pokračovat.Po sezoně vykopávek 1940 byly práce na několik let pozastaveny. Němečtí archeologové v roce 1942 požadovali po kolaborantské vládě ve Vichy, aby jim tuto lokalitu přiřkla, ale egyptské úřady to rezolutně zamítly. Montet se tak mohl ke své práci vrátit v roce 1945. Objevil další komoru se sarkofágem královského důstojníka Vendebavendeda a poklad zde nalezený byl srovnatelný s pokladem Pasbachaenniuta I.

 

 

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza