Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Bohové - H"

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  M  N  O  P  R  S  T  U  V

Hathor - Egyptská Bohyně nebe a ztělesnění nebe, Bohyně lásky a radosti, hudby a pití, ochránkyně žen a zemřelých, pomáhala při porodu a výchově dětí. Toto je jen zlomek z funkcí připisovaných Bohyni Hathor, nejdůležitější však byla funkce Bohyně lásky. Byla matkou a manželkou Boha slunce Ra, její jméno doslova znamená "Horův dům". Hathor byla jednou z nejuznávanějších božských bytostí. Zobrazována byla v podobě krávy, nebo ženy s hlavou, či ušima krávy, a proto byly krávy nejctěnějším zvířetem v Egyptě.

Hor(Horus,Harachtej) - Jeden z nejdůležitějších a nejstarších Bohů Egypta. Bůh v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou. Bůh slunce, nebe, světla, dědic pozemského panství Boha Usireva a božský vládce Egypta. Samotný Bůh Hor je natolik složitý, že je nutné rozlišovat několik Bohů Horů (asi 20) a to podle pojetí a doby. Hor existoval již před vznikem Egypta a dokonce ještě dlouho po něm. Přijali ho jak Řekové, tak Římané. Asi nejdůležitější funkcí Hora byla funkce Boha egyptského krále. Toho nejen chránil, ale dokonce se do něj i vtěloval. Egyptští králové se nechávali nazývat jeho jménem a prohlašovali se za jeho vtělení. V době před sjednocením Dolního a Horního Egypta, byl hlavním Bohem Dolního Egypta. Hor  byl i Bohem slunce (v této roli nazýván Harachtej) a jeho ztělesněním. V průběhu let došlo ke spojení slunečního Boha Ra a Harachteje v jediného Boha Re-Harachtej. Hor byl i obávaným válečníkem. Hor byl nejen Bohem mnoha podob, ale i mnoha rodičů. Nejčastěji se uvádějí Bohové Usirev a Eset, Ra a Hathor, Geb a Nut.

Ha - Bůh západní pouště a později i všech zemí západně od Egypta.

Hah - Bůh nekonečnosti prostoru a času, dárce nesmrtelnosti

Hapi - Ochránce pozůstatku zemřelých - ochránce plic uložených v kanopě v hrobce zemřelého, dále pak bůh severu a severního větru. Jeden ze čtyř synů boha Hora. Hapi také posvátný býk Apis.

Haremachet - Jméno boha Hora ve funkci vycházejícího Slunce, dosl. "hor v zemi světla".

Harpechrad (Harpokratés) - Bůh Hor v podobě malého dítěte. Bůh mlčení, někdy též plodnosti a dárce rostlinstva, zejména obilí.

Hatmehet - Bohyně dolnoegyptského města Džedetu v podobě ryby, nebo ženy s rybí hlavou.

Heket - Dárkyně a ochránkyně života. Bohyně v podobě žáby.

Hemsut - Jde o ženský protějšek k duševní části člověka - Ka. Jejím úkolem bylo ochraňovat královského potomka. Symbolizována v lidské podobě a s hlavou zdobenou štítem se dvěmi zkříženými šípy.

Hepi - Jeden ze čtyř synů boha Hora. Představuje ho kanopa s paviání hlavou ochraňující plíce zesnulého.

Herišef - Bůh města Nennisovetu (Hérakleopole) v podobě berana, či muže s beraní hlavou.

Hopej - Bůh Nilu a jeho síly pravidelně zúrodňovat půdu. Rozlišovali boha Hopeje horního a dolního Nilu. Byl to však spíše podřadný bůh. Hlavním bohem Nilu byl Usire. Zpodobňován byl jako obtloustlý muž s poměrně velkými prsy. Na hlavě měl misku s pěti lotosovými, či papyrovými květy a v rukou podnos s obětními dary. Hlava někdy bývala nahrazována dvěmi kachními.

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza