Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Bohové - K"

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  M  N  O  P  R  S  T  U  V

Ka - Jakási oživující složka všeho živého, univerzální duch, duchovní podstata, základ všech fyzických i psychických sil. Považován také za duchovního dvojníka člověka. Ka je nesmrtelný a vzniká při zrození. Jeho nesmrtelnost byla zachována jen v případě, že zesnulý byl řádně mumifikován a uložen v hrobce. Po smrti se Ka a Ba spojili: "Odešel ke svému Ka" psali Egypťané. Zobrazován byl jako malá postava dítěte stojící za osobou a v případě králů jako dvě vztyčené ruce, obvykle vycházející z hlavy panovníka

Kebehsenuf - Ochránce pozůstatků zemřelých - konkrétně střev uložených v  kanopě a bůh západu. Jeden ze čtyř synů boha Hora.

Kebhut - Ochránkyně mrtvých a dárkyně vody. Uctívaná v podobě kobry.

Kematef - Bůh Amon, jako prabůh v podobě hada.

Kemver - Posvátný býk uctívaný jako městský bůh v městě Hatherjebu.

Kibehsenef - Poslední ze čtyř synů boha Hora je Kibehsenef, zobrazován jako kanopa se sokolí hlavou, která střežila střeva mrtvého

Kobra - Posvátný had symbolem božské a královské moci, ztělesnění bohyně Vedžo a některých dalších bohů. Známe ji především jako ochránkyni faraóna symbolizovaná čelenkou v podobě kobry se vztyčenou hlavou tzv. uraeus. S kobrou jsou vyobrazováni všichni faraóni a všichni sluneční bohové (i někteří další), byla i součástí řady chrámů a hrobových komplexů.

Kuk - Bůh temnoty. Jeden z původních prabohů.

 

 

 

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza