Panovníci Starověkého Egypta                                                           

Makedonská dynastie
(332 - 304 př. Kr.)

  • Alexandr Veliký (332 - 323)
  • Filip Arrhidaios (323 - 316)
  • Alexandr IV. (316 - 304)

 

Alexandr III. - Veliký
Jeden stát, jeden národ. A jeho centrem bude Egypt.

Rok 332 př. Kr. lze pokládat za počátek poslední éry dějin Egypta. Alexandr III. Makedonský, zvaný Veliký, dobývá Egypt a na březích Nilu se nechává korunovat faraónem se všemi poctami a titulaturami. Egypt se stává součástí velkého světa, kterému vládnou řekové a později římané. Alexandr zakládá v deltě na břehu Středozemního moře nové město - Alexandria, které se postupem doby stalo nejvýznamnějším centrem celého středomoří.