Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Bohové - R"

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  M  N  O  P  R  S  T  U  V

Renenut - Bohyně plodnosti a úrody. Mimo to znázorňovala bohyni hojnosti jídla, výživy dětí a ochránkyni potravin obětovaných mrtvým.

Raharachtej - Jméno boha slunce, vzniklé spojením bohů Rea a Harachteje (Hora).

Ra (Re) - Egyptský Bůh slunce a slunce samo. Slunce bylo podle představ Egypťanů jeho tělem. Byl to jeden z nejvyšších a nejstarších Bohů. Byl považován (stejně jako někteří další Bohové) za stvořitele a vládce nebes a světa. Jeho jméno se stávalo součástí jména panovníků. Ra přijímal i podobu dalších slunečních Bohů nebo byl spojován s různými Bohy. Ra každé ráno vyplul na své sluneční lodi a svými paprsky dával životadárné světlo a teplo. Večer pak vpul za obzor. V souvislosti s Bohyní Nut byl Ra ráno porozen a večer sněden svou matkou Nut (otcem Raa byl nejčastěji udáván Geb). Během jeho každodenní plavby po obloze číhala na Raa řada nebezpečí. Největší z nich představoval had Apopis, který chtěl převrhnout jeho sluneční loď. Ra vykonal čtyři původní zásluhy pro lidstvo: stvořil vzduch, stvořil nilskou záplavu, poučil je o tom, co je na onom světě, aby přinášeli oběti Bohům i mrtvým a především stvořil lidstvo samé. Podobně jako v Bibli Bůh lituje jakého stvořil člověka, i Bůh Ra není spokojen: "Stvořil jsem každého člověka rovného druhému. Vlastní mysl však porušila mé příkazy, nežádal jsem přece, aby konali zlo." Ra se proto rozhodl, že lidské sémě smete z tohoto světa a tímto úkolem pověřil Bohyni války Sachmetu. Ta nejdříve vyhubila lidi, kteří se vzdálili z chrámů do pouště. Pak se Ra slitoval a uchránil zbytek lidstva před zkázou. Nejčastěji bývá zobrazován jako muž se sokolí hlavou a na ní sluneční kotouč. Má velmi dobře známý symbol, tzv. Raovo oko.

 

 

 

 

 

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza