Pentagramus - Institut Magických Umění

Starověký Egypt a jeho historie

 

 

Cliquez-ici ! pour visiter Egyptos, L'Egypte des pharaons !!! (Nutná znalost francouzštiny!!)

.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.

 

"Řekli o Egyptě...."     

 

"Ó, Egypte! Egypte!
Z tvého veškerého vědění
přežijí pouze báje,
které budou pozdějším pokolením
připadat neuvěřitelné."

Lucius Apuleius, římský filozof, 200 n. l.  

"Jako stožáry potopené flotily se z toho neproniknutelného moře

mlhy vypínalo tři sta minaretů. Na západě se tyčily - zahalené

do zlatavého prachu slunečního západu - pyramidy. Byl to

ohromující pohled. Celého se mě zmocnil a téměř až bolestně a

násilnicky mnou doslova pronikl... Naplnil se můj životní sen.

Naproti, prakticky v mém dohledu, ležel celý svět hrobů, stél,

nápisů a soch. Co tam ještě mohlo být? Nazítří jsem si pronajal

dva tři mezky na svá zavazadla a jednoho či dva osly pro sebe.

Zakoupil jsem stan a několik beden s tím nejnutnějším, co člověk

potřebuje k cestování pouští a 20. 10. 1850 jsem rozbil stan na

úpatí Velké pyramidy..."

 

napsal August Mariette.

 

"Od svého nejranějšího mládí jsme přivykli k tomu, že nasloucháme

 falešným zvěstem, a naše duše je celá tisíciletí tak nasáklá

předsudky, že uchovává fantastické lži jako pravý poklad,

takže nakonec je pravda nevěrohodná a omyl se pokládá za

ryzí poznání."

 

O egyptských dějinách řekl historik Sanchuniathon

(kolem roku 1250 před naším letopočtem.)  

 

"Pravda se nesmí zaměňovat s názorem většiny."

 

 Jean Cocteau, francouzský básník, 1889 - 1963.  

 

"Duch těžce chápe, jakým způsobem mohly být navršeny

takové nesmírné masy kamenných kvádrů,"

 

 říká Filón o pyramidách.  

 

"Egyptské písmo má symbolický charakter. Každý znak

vyjadřuje sovo nebo větu,"

 

napsal Plútarchos počátkem druhého století našeho

letopočtu.

 

"V hieroglyfech se skryta moudrost egyptských kněží před

nezasvěcenými,"

 

 napsal římský spisovatel Apuleius koncem

druhého století našeho letopočtu.  

 

"Duch těžce chápe, jakým způsobem mohly být navršeny

takové nesmírné masy kamenných kvádrů,"

 

říká Filón o pyramidách.  

 

"Hory kamenů, postavené na horách kamenů,"

 

řekl Filón o pyramidách.  

 

"Tenhle staroegyptský nebožtík vypadá zachovaleji než mnohý

náš sešlý součastník!"

 

řekl Emil Brugsch při pohledu na mumii Setchiho I.  

 

"Nejúžasnější architektonická myšlenka, která nemůže

být překonána."  

 

Goethe  

 

"Marnivá pýcha faraonů, která stále nepředstavitelné peníze."

 

Plinius  

 

"Egyptské písmo má symbolický charakter. Každý znak

vyjadřuje slovo nebo větu,"

 

napsal Plútarchos počátkem 2. století našeho

letopočtu.  

 

"Svou polohou stravují pyramidy svůj stín, takže jej není vidět,"

 

říká Hyginus a po něm Cassiodorus.  

 

"Veni - vidi - vici!" (Přišel jsem - viděl jsem - zvítězil jsem!)

 

tuto slavnou větu řekl 2. srpna 46 před naším

letopočtem Gaius Julius Caesar.  

"Natrhal jsem pouze kytici květin
a nepřidal jsem k ní nic jiného
než nit, kterou je svázána."

řekl Michel de Montaigne o pyramidách,

francouzský esejista 1533 - 1593

 

 

"Člověk se bojí času -
a čas se bojí pyramid."

Egyptské přísloví

 

 

"Je to vskutku obrovská duchovní propast, která nás dělí od

starých Egypťanů,". " Chceme-li však pochopit účel a smysl

staroegyptských památek, musíme se sanžit tuto propast

překlenout."

napsal Egypťan Goném

"Egypťané jsou nejmoudřejší z lidí... Ti z nich, kteří žijí v

obdělávané části Egypta, nejvíce zachovávají paměť o minulosti

všeho lidstva a jsou daleko nejučenější ze všech lidí, které

jsem kdy poznal,"

 

řekl o Egypťanech Herodotos.


"Na Egypťanech se pozná, že tak jako u nich nebe vypadá

jinak a Nil má jiná spád než řeky jinde, jsou i jejich mravy

a zvyky většinou pravým opakem všeho, co lze očekávat

u ostatních lidí."

 

Herodotos

 

"Obyčejně práce vynese archeologovi pravý opak toho,

co očekával."

 

Howard Carter

"Pokud má některý národ rušné dějiny, pak jsou to Egypťané,

kteří zároveň vytvořili spoustu skvělých uměleckých děl.

Ta - byť i v troskách - dodnes dokazují, že jsou nezničitelná,

a zůstávají majestátnější a obdivuhodnější než všechny

ostatní památky ze staré či nové doby."

 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

"Smutný, avšak klidný výraz, v němž se odráží mládí

předčasně překvapené smrti",

 

tak popsal svůj první dojem z nádherné pohřební

masky z ryzího zlata zakrývající tvář faraona

Tutanchamona Howard Carter.

 

      .: Shoutííík:. 

  GuestBook!!!

 © 2006 by Freya Sincereblue Zaraza